Riodinidae

 • Juditha molpe - Molpe Metalmark

  • Juditha molpe - Molpe Metalmark
 • Melanis electron - Electron pixie

  • Melanis electron - Electron pixie
 • Melanis smithiae - Smith's Pixie

  • Melanis smithiae - Smith's Pixie
 • Mesosemia methion maera - Methion Eyed-Metalmark

  • Mesosemia methion maera - Methion Eyed-Metalmark
 • Napaea eucharila - White-stiched Metalmark

  • Napaea eucharila - White-stiched Metalmark
 • Nymphidium lisimon - Lisimon Metalmark

  • Nymphidium lisimon - Lisimon Metalmark
 • Nymphidium mantus - Mantus Metalmark

  • Nymphidium mantus - Mantus Metalmark
 • Perophthalma tullius - Tullius Eyemark

  • Perophthalma tullius - Tullius Eyemark
 • Perophthalma tullius - Tullius Eyemark

  • Perophthalma tullius - Tullius Eyemark
 • Pirascca sagaris - Sagaris Metalmark

  • Pirascca sagaris - Sagaris Metalmark
 • Rhetus periander - Periander Swordtail

  • Rhetus periander - Periander Swordtail
 • Riodina lysippus - Lysippus Metalmark

  • Riodina lysippus - Lysippus Metalmark